Phòng

Đăng ký nhận phòng Từ 15:00 giờ Check-out | Cho đến 11:00 giờ * Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể ở trong giường miễn phí, tuy nhiên, phụ phí sẽ được áp dụng cho bữa sáng. * Không bao gồm ăn sáng cho trẻ em. Khách phải trả tiền ăn sáng cho trẻ em tại chỗ.